Käsitöö 15. sünnipäev

Konkurss-ülekutse 15 aasta jooksul Käsitöö ajakirjast inspireeritud või järele tehtud töödest. Hääletusele pääsesid kõik tööd.

REEGLID

 • 1. Üldsätted
 • 1.1. Hääletamine kestab 26.10.2020–8.11.2020 ja seda korraldab ajakiri Käsitöö ja Õhtuleht Kirjastus AS, registrikood: 10678223, Narva mnt 13, Tallinn, edaspidi Korraldaja.
 • 2. Peaauhind, finaal, žürii, hääletamine ja võitja valimine
 • 2.1. Autori nõusolekul avaldatakse eseme tegemisõpetus ajakirjas Käsitöö.
 • 2.2. Konkursile laekus ligi 90 tööd 30 tegijalt. Peaaegu kõigi osalejate tööd on esitletud koos inspiratsiooni allikaga. Viited originaalile ja autorile on näha ajakirjade väljavõtetest. Tööde kirjeldused on esitatud konkursil osaleja saadetud kirjeldusest.
 • 2.3. Žürii hääletab salaja. Žürii saab anda punkte iga kategooria kolmele paremale. Žürii koosseisu kuuluvad Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu esindajad, ajakirja Nipiraamat esindaja, ajakiri Käsitöö koostööpartnerid ja peatoimetajad. Žürii kommenteerib oma lemmikuid ajakirja Käsitöö 2020. aasta detsembrinumbris.
 • 2.4. Rahvalemmik valitakse avaliku hääletusega. Iga hääletaja saab 24 tunni jooksul hääletada ühe korra. Hääletada saab mitme lemmiku poolt.
 • 2.5. Võitja valimine. Kategooria võitja selgitamiseks liidetakse kokku žürii punktid. Võidavad enim hääli saanud tööd. Eraldi auhinna saab ka rahvalemmik.
 • 3. Kampaania läbiviimise korra on kehtestanud Korraldaja käesolevates reeglites.
 • 3.1. Konkursile olid oodatud nii õmmeldud, kootud, tikitud kui ka heegeldatud esemed.
 • Töö ei pidanud olema täpne koopia. Ootasime eriti just Käsitöö ajakirjast inspiratsiooni saanud näputöid, lubatud olid kõik mugandused ja edasiarendused. Tööd pidid olema tehtud käsitsi. Fotod ja info tuli saata hiljemalt 18. oktoobriks 2020 e-posti toimetuse emailile.
 • 3.2. Korraldaja võtab võitjatega personaalselt ühendust, avaldab võitjate nimed ajakirja Käsitöö 2020. aasta detsembrinumbris ja seejärel lepitakse kokku, kuidas auhind üle antakse.
 • 3.3. Käesolevaga kinnitab Kampaania korraldaja, et ei edasta andmeid kolmandatele isikutele. Ajakirjale Käsitöö jääb õigus saata oma infomaterjale meili teel. Konkursile laekunud materjale on toimetusel õigus kasutada ajakirjas Käsitöö ja Käsitööga seotud publikatsioonides.
 • 3.4. Auhinna üleandmise viimane kuupäev on 12.01.2021.
 • 3.5. Korraldajal on õigus muuta või täpsustada Kampaania tingimusi, katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna väljastamine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe massimeedia vahendusel.