"FenixBet otsib jalkastaari"

Võida tutikas 65-tolline LG telekas või muid lisaauhindu!

 

1. Kampaania

1.1. Kampaania kestab alates 08.06.2021 kuni 24.06.2021. (k. a).

1.2. Kampaania korraldajaks on OÜ Novoloto (edaspidi Korraldaja), registrinumber 10159983, asukohaga J.Vilmsi 59 Tallinn, tel. 6116161, e-mail: novoloto@novoloto.ee, www.fenixbet.ee koostöös AS Õhtuleht Kirjastus.

 

2. Kampaania sisu ja osalemine

2.1. Kampaanias osalemiseks tuleb osalejal saata hea kvaliteediga video koos oma kontaktandmete ja vanusega aadressile jalkastaar@ohtuleht.ee. Video temaatikaks on: osaleja poolt kirjutatud vägev jalgpalliteemaline laul, eriti lahe performance lavastus, šeffid trikid või hoopis midagi muud, kus osaleja näitab kui palju armastab jalgpalli. Oodatud on nii üksikud talendid kui ka peretrupid. Osaleja tutvustab žuriile oma talenti, saates vähemalt 5-sekundiline video aadressile jalkastaar@ohtuleht.ee hiljemalt 24. juuniks.

2.2. Kampaania auhinnaloosis osalevad kõik õigeaegselt videomaterjali edastanud isikud.

2.3. Kampaania võitjaid valib žürii 25.06.2021, kuhu kuuluvad OÜ Novoloto ja AS Õhtuleht Kirjastus esindajad.

 

3. Auhinnad:

3.1. Vaheauhinnad: * 10x jalgpallisärki; * 5x 50€ Sportlandi kinkekaarti.

3.2. Kampaania peaauhinnaks on LG 65NANO803NA NANOCELL 4K UHD televiisor (väärtusega 999€).

 

4. Osalejate isikuandmete vastutav töötleja on Korraldaja. Andmete volitatud töötleja on AS Õhtuleht Kirjastus.

4.1. Andmete esitamisega annab Kampaanias osaleja nõusoleku Novoloto OÜ´le isikuandmete töötlemiseks Korraldaja kliendiandmete töötlemise põhimõtetes sätestatud eesmärkidel, ulatuses ja korras. Korraldaja kliendiandmete töötlemise põhimõtted on kättesaadavad www.fenixbet.ee kodulehel.

4.2. Kampaanias osalemisega annab iga osaleja nõusoleku enda toodetud videote edaspidiseks kasutamiseks OÜ Novoloto ja AS Õhtulehe Kirjastus turunduslikel eesmärkidel ilma lisatasu küsimata.

4.3. Kampaanias osaleja annab Korraldajale nõusoleku kasutada ja edastada Kampaania Korraldajale töötlemiseks enda isikuandmeid Kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks; võitjate välja loosimiseks ja nende teavitamiseks; võitja nime avaldamiseks AS Õhtuleht Kirjastus lehtedel ja sotsiaalmeedia kanalites; võitja nime avaldamiseks OÜ Novoloto sotsiaalmeedia kanalites ja uudiskirjas. Kampaania käigus saadud informatsiooni kasutatakse loosimise läbiviimiseks ja käesolevates tingimustes märgitud eesmärkidel ning osalejal on soovi korral võimalik liituda uudiskirja listiga, märkides ankeedil vastava nõusoleku lahtri. Nõusolek on võimalik igal ajal tagasi võtta ja loobuda uudiskirja edasisest saamisest, kuid tagasivõtmine ei rakendu tagasiulatuvalt, st see ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmetöötlust.

4.4. OÜ Novoloto töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud seadusandlusele.

 

5. Auhinnad saab kätte võitjaga eelnevalt kokkulepitud kuupäeval ja aadressil.

5.1. Kui Auhinna võitjaga ei ole Korraldajal olenemata põhjustel võimalik ühendust saada 14 kalendripäeva jooksul pärast loosimistulemuste väljakuulutamist, on Korraldajal õigus jätta Auhind välja andmata või Auhind läheb teisele loosis osalejale.

5.2. Auhinna väljastamisel on Novoloto OÜ esindajal õigus küsida Auhinna võitjalt isikut tõendavat dokumenti, mis on vajalik veendumaks, et Auhind väljastatakse õigele võitjale.

5.3. Kui Kampaania võitja ei tule auhinnale järele korraldajast olenematutel põhjustel kahe kuu jooksul alates loosimisest, on Korraldajal õigus jätta auhind välja andmata.

 

6. Kampaania kohta tekkinud lisaküsimusi ja pretensioone saab esitada e-posti aadressil support@fenixbet.ee. Pretensioone saab esitada kuni 10.07.2021. ning hilisemaid pretensioone Korraldaja arutusele ei võta.

6.1. Kampaanias osalemisega kinnitab osaleja esitatud andmete õigsust, soovi Kampaanias osaleda ning nõustumist ja vastamist kehtestatud nõuetele ja tingimustele. Korraldaja ei vastuta osaleja autasustamise ebaõnnestumise eest juhul, kui osaleja ei ole kinni pidanud Kampaania tingimustest või kui osaleja on esitanud ebaõigeid ja/või ebatäpseid andmeid või muude tõrgete eest, mis ei ole Korraldaja põhjustatud.

6.2. Kampaania auhindu ei asendada ega hüvitata rahas.

6.3. Korraldaja jätab õiguse määrata osalejatele lisaauhindu või anda välja eriauhinnad ning muuta kampaania reegleid.

6.4. Kampaanias võivad osaleda ainult täisealised füüsilised isikud ning ei saa osaleda Korraldaja töötajad ja nende pereliikmed/sugulased.

6.5. Kui auhinna võitjat ei ole võimalik identifitseerida, kaotab auhinna võitja õiguse auhinnale.

6.6. Kui auhinna võitmisel on tuvastatud kampaania reeglite rikkumisi on Korraldajal õigus võit tühistada.

6.7. Korraldaja ei vastuta mistahes ebakorrektse informatsiooni või tehnilise vea eest, mis temast mittesõltuvatel asjaoludel võib täiendava õnnemängu läbiviimise käigus ilmneda.

6.8. Vääramatu jõu (force majeure) korral jääb korraldajatele õigus katkestada kampaania ja jätta kõik auhinnad välja loosimata või võitjatele välja andmata, teavitades sellest Korraldaja sotsiaalmeedia või muude kanalite vahendusel.

6.9. Kui Võitja ei vasta Korraldaja poolt kehtestatud Kampaania tingimustele, on Kampaanias osalenud Reegleid rikkudes või ei täida kõiki Reegleid, on Korraldajal õigus osaleja Kampaanias osalemisest eemaldada ja/või jätta talle auhind üle andmata.