Konkursi reeglid

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Konkursi tingimused on dokument, mis reguleerib SL Õhtuleht ASi (registrikood 10678223; edaspidi Korraldaja) ja Estravel ASi (registrikood 10325720; edaspidi Korraldaja) poolt korraldatava tarbijamängu põhimõtteid ja reegleid, mis on kõigile „Eesti suurima reisivideote konkursi“ (edaspidi Konkurss) osalejatele kohustuslikud.

1.2. Konkurss kestab perioodil 12.08.–15.10.2019.

1.3. Konkursi läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites.

2. KONKURSIL OSALEMINE

2.1. Konkursil osalevad huvilised (edaspidi Osalejad), kes saadavad hiljemalt 08.09.2019 korraldajale enda filmitud materjalist loodud reisivideo. Video saatmisega annab osaleja korraldajale nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tarbijamängu korraldamisel, samuti õiguse avaldada video korraldaja hallatavates infokanalites. Korraldajal on õigus kasutada saadetud reisivideoid meedias, reklaamides ja üritustel ilma selle eest lisatasu maksmata ning eraldi kokkulepet sõlmimata viidates video autorile.

2.2. Konkursil ei või osaleda SL Õhtuleht ASi ja Estravel ASi ning konkursi korraldamisega seotud ettevõtete töötajad ja nende perekonnaliikmed.

2.3. Osalemiseks tuleb reisivideo laadida WeTransferi keskkonda ja saata korraldaja meiliaadressile estravel@ohtuleht.ee WeTransferi link, mis suunab videole. Lisaks lingile tuleb kirja panna video esitaja ees- ja perekonnanimi, vanus, e-posti aadress ning klipis kasutatud muusika info. Lisaks võiks olla info ka selle koha, mis riigiga/riikidega videos tegu on.

2.4. Videod võivad olla maksimaalselt 1 minut ja 30 sekundit pikad. Kui osaleja esitab konkursile pikema reisivideo, on korraldajal õigus seda kärpida.

2.5. Ühel osalejal on lubatud konkursile esitada kuni 3 videot.

3. LOOSIMINE JA AUHINNAD

3.1. Osalejate vahel, kes saadavad hiljemalt 08.09.2019 enda filmitud materjalist loodud reisivideo, selgitatakse välja võitjad järgmistes kategooriates: publiku lemmik, žürii lemmik.

3.2. Esimeses hääletusvoorus valib žürii välja 100 videot, mis osalevad rahvahääletusel.

3.3. Rahvahääletusel osalevad videod avaldatakse 19.09.2019 keskkonnas konkurss.ohtuleht.ee. Kategooria „publiku lemmik“ võitjaks osutub video, mis kogub kuupäevaks 14.10.2019 kell 12.00 enim hääli. Võitja saab auhinnaks GoPro Hero7 seikluskaamera , mille paneb välja Photopoint.

3.4. Konkursi žürii valib kuupäevaks 14.10.2019 välja kõige paeluvama ja professionaalsema reisivideo, mille looja saab auhinnaks palju aastaid Euroopa parimaks lennufirmaks tunnistatud Turkish Airlinesi kaks lennupiletit (economy –klassis) vabalt valitud Turkish Airlinesi sihtkohta üle kogu maailma.

Lisainfo ja tingimused

Auhinda kuulub:

• Täielik pardateenindus koos alkohoolsete jookidega ja sooja eine valikuga;

• Võimalus lennukis endale meelepärane istekoht reserveerida (alates hetkest, mil väljumiseni jääb 3 kuud);

• Sõltuvalt sihtkohast, kas 30 kg äraantavat pagasit ilma ühikupiiranguta või 2 x 23 kg (eelkõige Atlandiületuslendudel);

• Paljudel Euroopa lendudel personaalse ekraaniga meelelahutussüsteemi kasutamine (Turkish Airlines on ainuke lennufirma, mis Tallinnast väljuvatel lendudel seda võimalust pakub!)

• Tasuta hotellimajutus Istanbulis, juhul kui kiireimat võimalikku jätkulendu tuleb oodata 12 tundi või kauem;

• Võimalus oma reisi veelgi rikastada üle 24 h peatusega Türgi suurimas linnas, lausa kahes maailmajaos asuvas Istanbulis;

• Auhinnareis tuleb ära kasutada hiljemalt 31.05.2020;

• Sihtkohast ja reisikuupäevade soovist tuleb teavitada 1 kuu jooksul peale võitja nime avaldamist;

• reisikuupäevad peaksid olema paindlikud ning kuupäevad tuleb eelnevalt Turkish Airlinesiga kooskõlastada.

3.5. Lisaks üllatusauhinnad nii rahvahääletusel kui žürii poolt valitud 2. ja 3. kohale jäänud videote loojatele.

3.6. Nii publiku kui žürii lemmikud avalikustatakse Estraveli ja Õhtulehe Facebooki kanalites 15.10.2019.

Võitjatega võetakse ühendust telefoni või e-posti vahendusel hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast võitjate selgumist.

3.7. Võitjad kohustuvad hiljemalt 25.10.2019 avaldama soovi võtta vastu punktides 3.3. või 3.4.  nimetatud auhind.

4. AUHINNA VÕITJA

4.1. Auhinna vastuvõtmisest teatamist loetakse ühtlasi loa andmisena, mille järgi on korraldajal õigus kasutada auhinna võitja nime ja videot meedias, reklaamides, PR-kampaaniates ja üritustel ilma võitjale selle eest lisatasu maksmata ning eraldi kokkulepet sõlmimata.

4.2. Konkursil osaleja nõustub saama korraldajalt uudiskirju ja pakkumisi osaleja poolt edastatud kontaktandmetele.

4.3. Auhind ei kuulu väljastamisele juhul, kui auhinna võitja ei anna tähtaegselt nõusolekut auhinna vastuvõtmiseks.

4.4. Auhinna üleandmine toimub isikut tõendava dokumendi alusel.

4.5. Konkursi auhinda ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas, va. juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

5. VASTUTUS

5.1. Konkursi tingimuste eiramine konkursil osaleja poolt või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (nt konkursi korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada tema poolt edastatud kontaktandmetel jmt), mis ei ole tingitud konkursi korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja konkursil osalejate auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Korraldajal on õigus teha konkursi reeglites muudatusi või täpsustusi, teavitades sellest üldsust internetiaadressil konkurss.ohtuleht.ee.

6.2. Konkursi korraldajal on õigus katkestada konkurss ja jätta auhinnad välja andmata vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel, teatades sellest viivitamatult konkursil osalejaid massimeedia vahendusel.

6.3. Korraldaja loeb vääramatuks jõuks asjaolu, mida korraldaja ei saa mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saa temalt oodata, et ta konkursi väljakuulutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks.

6.4. Lisainformatsiooni konkursiga seotud küsimustes saab e-posti aadressil estravel@ohtuleht.ee.

6.5. Kõik pretensioonid seoses konkursi korraldamisega tuleb saata kirjalikult korraldaja asukohta aadressil Narva mnt 13, Tallinn 10151, märgusõnaga „Reisivideote konkurss“ või e-posti estravel@ohtuleht.ee teel. Laekunud pretensioonidele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.

6.6. Kõik konkursist tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.