Foto vutitähest

Saada foto endast ja vutitähest!
OLYMPIC CASINO EESTI AS TARBIJAMÄNGU KAMPAANIAREEGLID

Nõustun kasutamise tingimustega isiklike andmete töötlemisel ja annan oma nõusoleku, et minu isikuandmed võib kasutada OLYMPIC CASINO EESTI AS.

Üldreeglid:

1) Kampaania kestab kuni 02.07.2018 (k.a).
2) Kampaania tellija on OLYMPIC CASINO EESTI AS.
3) Kampaanias osalemiseks sisestada nõutavad kontaktandmed ja nõustuda tingimustega ning vastata õieti esitatavale küsimusele.
4) Loosimises osalemise vanusepiirang on 18. Loosimistes ei saa osaleda kampaania tellija ja AS ÕHTULEHT KIRJASTUS töötajad.
5) Kampaania võitja saab auhinna.
6) Võitjaga võetakse ühendust e-maili teel hiljemalt 3 tööpäeva pärast loosimise toimumist.
7) Auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga.
8) Juhul, kui võitjatega ei õnnestu 30 päeva jooksul peale loosimist osaleja poolt jäetud kontaktandmete kaudu ühendust saada, ei ole OLYMPIC CASINO EESTI AS kohustatud auhindu väljastama ja võib loosida uue(d) võitja(d).
9) Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel.
10) Kokkuleppe mittesaavutamisel vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.
11) Kampaania korraldaja jätab endale õiguse muuta kampaania reegleid.
12) Täiendava info saamiseks palume pöörduda korraldaja poole email teel: [email protected]

Nõusolekud isikuandmete kasutamiseks:

Annan OLYMPIC CASINO EESTI AS-le oma nõusoleku kasutada minu isiklikke andmeid otseturunduse eesmärgil. Olen teadlik, et mul on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida OLYMPIC CASINO EESTI AS töötleb ja vastavalt seadusele vajadusel puudulikud ja ebatäpsed isikuandmed parandatakse või hävitatakse või nende töötlemine peatatakse.

Olen samuti teadlik, et mul on õigus mitte nõustuda minu isikuandmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil.

AS ÕHTULEHT KIRJASTUS on kampaania läbiviija ning peale kampaania lõppemist edastab andmed OLYMPIC CASINO EESTI AS-le ja kustutab kõik kampaaniaga seotud isikuandmed.