Grillmeister

Saada meile äge pilt ja võida Eesti Lihatööstuselt 4 kg grill-liha!

REEGLID

 • 1. Üldsätted
 • 1.1. AS ÕHTULEHT KIRJASTUS (edaspidi: Korraldaja) korraldab auhinnaga konkursi, mille võitja saab mängu juures lubatud auhinna.
 • 1.2. Annan EESTI LIHATÖÖSTUS ÜHISTU-le oma nõusoleku kasutada minu isiklike andmeid otseturunduse eesmärgil. Olen teadlik, et mul on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida EESTI LIHATÖÖSTUS ÜHISTU töötleb ja vastavalt seadusele vajadusel puudulikud ja ebatäpsed isikuandmed parandatakse või hävitatakse või nende töötlemine peatatakse.
 • 1.3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites.
 • 2. Auhinnad
 • 2.1. Auhinnaks on 4 kg grill-liha. Võitjaks osutub Õhtulehe veebilehel enim toetushääli saanud foto autor.
 • 2.2. Postita foto sotsiaalmeediasse ning kasuta selle juures hashtag’e: #grillmeister #õhtuleht #eestilihatööstus.
 • 2.3. Auhinnasaaja selgub 24.08.2018, võitja teatatakse Õhtulehe veebilehel. Võitjatega võetakse ühendust 5 tööpäeva jooksul.
 • 2.4. AS ÕHTULEHT KIRJASTUS on kampaania läbiviija ning peale kampaania lõppemist edastab andmed EESTI LIHATÖÖSTUS ÜHISTU-le ja kustutab kõik kampaaniaga seotud isikuandmed.
 • 2.5. Juhul kui kampaanias osaleja on eiranud kampaania tingimusi või edastanud korraldajale enda kohta vale või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu võitjaga tema edastatud andmetel kontakti saada jms.), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osalejate auhindade loosimisest kõrvalejäämise eest.
 • 2.6. Kampaania käigus Kampaanias osalejate võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga.
 • 3. Lõppsätted
 • 3.1. Kampaanias ei või osaleda AS ÕHTULEHT KIRJASTUSe töötajad.
 • 3.2. Korraldajal on õigus muuta või täpsustada kampaania tingimusi, katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna väljastamine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe massimeedia vahendusel.