Noorteband 2020

Hääleta oma lemmik Noortebänd 2020 finaali!

1. Õhtulehe "Noortebänd 2020" konkursi reeglid.

  • 1. Üldsätted
  • 1.1. Konkurss kestab 23.10.2020–6.11.2020 (k.a) ja seda korraldab AS Õhtuleht Kirjastus, registrikood: 10678223, Narva mnt 13, Tallinn, edaspidi Korraldaja.
  • 1.2. Konkursi läbiviimise korra on kehtestanud Korraldaja käesolevates reeglites.
  • 2. VÕITJA
  • 2.1. Perioodi lõpus enim südameid teeninud ansambel pääseb viimase osalejana Noortebänd 2020 finaali.
  • 3. Võiduvõimaluse suurendamiseks kutsu kõik sõbrad, sugulased, tuttavad hääletama. Hääletus läheb lukku 6.11.2020 kell 23.00. Kui kahel või rohkemal kollektiivil on sama palju hääli, siis otsustavad võitja Noortebänd 2020 korraldajad.
  • 3.1.Võitja nimi teatatakse Õhtulehe Facebooki kanalis.
  • 3.2 Kui hääletuse juures tuvastatakse robotite kasutamine või muu kahtlane häältega manipuleerimine, siis on korraldajal õigus ebaausal teel lisandunud hääled eemaldada.
  • 3.3. Korraldajal on õigus muuta või täpsustada Kampaania tingimusi, katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna väljastamine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe massimeedia vahendusel.