Kalale! Looduses 2023

Kalale! Looduses lugejafotode konkurss 2023

Reeglid

Fotod võivad olla nii värvilised kui ka mustvalged. Foto pikim külg ei tohi olla väiksem kui 2000 pikslit. Foto tuleb esitada digitaalsel kujul jpg formaadis aadressile [email protected]. Iga osaleja võib esitada aasta jooksul kuni 12 fotot. Fotokonkursil saab osaleda ainult osaleja enda pildistatud fotoga. Foto saatmisega kinnitab osaleja, et tema saadetud foto kuulub talle. Ajakirja toimetus ei võta vastutust fotode autoriõiguse eest. Foto sisu peab vastama konkursi teemale. Toimetus teeb fotode avaldamisel eelvaliku, lähtudes nende kunstilisest tasemest ja teemale vastavusest. Lubatud on fotode arvutitöötlus hea maitse piires. Fotodele ei ole lubatud arvutis lisada tekste ega raame ning samuti ei tohi eemaldada fotol olevaid objekte. Toimetusel on õigus nõudmistele mittevastavad fotod võistluselt eemaldada. Küsimuste tekkides on võistluse korraldajal õigus küsida autorilt foto algfaile või teisi duubleid samast võttekohast. Iga foto edastamisel tuleb märkida selle pealkiri ja lühike, kuni kümnelauseline saamislugu, samuti võistleja kontaktandmed (nimi, telefoninumber, e-posti aadress). Fotot saates lubab selle saatnud isik töödelda oma isikuandmeid loosimise korraldamise ja auhindade väljastamise eesmärgil. Osalejal on õigus saada igal ajal infot oma isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta ning nõuda ebaõigete andmete parandamist, samuti nõuda igal ajal isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui seadus ei sätesta teisiti. Fotot saates annab konkursil osaleja ajakirja toimetusele õiguse kasutada võistlustöid ilma tasu maksmata loodusfotograafiat, loodusvaldkonda jms kajastavatel eesmärkidel, näiteks koostada fotodest näitusi ja esitleda neid publikule. Saadetud fotosid võib ajakirja toimetus kasutada oma info- ja esitlusmaterjalides, interneti kodulehel, sotsiaalmeedia ja muudes kanalites ilma autorilt luba küsimata, märkides autori nime foto juures või autorite loetelus.

Auhinnad

Fotode seast valivad lugejad online-hääletusel välja parima, mille autor saab auhinna. Igale pildile saab anda vaid ühe toetushääle. Aasta lõpul kuulutame välja konkursi võitjad erinevates kategooriates: parim pilt, parim noor osaleja ja parim mustvalge pilt. Võitjad valib välja žürii, mida juhib loodusfotograaf Argo Argel. Rahva lemmik selgub online-hääletusel, kus aasta lõpus väljas iga kuu parimad pildid. Auhindu ei saa välja võtta rahas. Ootame rohket osavõttu!