Noortebänd

REEGLID

  • 1. Üldsätted
  • 1.1. Konkurss kestab 11.10.2018–24.10.2018 (k.a) ja seda korraldab AS Õhtuleht Kirjastus, registrikood: 10678223, Narva mnt 13, Tallinn, edaspidi Korraldaja.
  • 1.2. Konkursi läbiviimise korra on kehtestanud Korraldaja käesolevates reeglites.
  • 2. VÕITJA
  • 2.1. Perioodi lõpus enim südameid teeninud ansambel pääseb Noortebänd 2018 finaali.
  • 3. Võiduvõimaluse suurendamiseks kutsu kõik sõbrad ja sugulased hääletama. Hääletus läheb lukku 24.10 kell 23.00. Kui kahel või rohkemal ansamblil on sama palju hääli, siis otsustab võitja Noortebänd 2018 korraldajad.
  • 3.1.Võitja nimi teatatakse Õhtulehe Facebooki kanalis https://www.facebook.com/Ohtuleht järgneval päeval.
  • 3.2 Kui hääletuse juures tuvastatakse robotite kasutamine või muu kahtlane häältega manipuleerimine, siis on korraldajal õigus ebaausal teel lisandunud hääled eemaldada.
  • 3.3. Korraldajal on õigus muuta või täpsustada Kampaania tingimusi, katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna väljastamine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe massimeedia vahendusel.