PetCity

Väikesest saab suur

REEGLID

 • 1. Üldsätted
 • 1.1. AS ÕHTULEHT KIRJASTUS (edaspidi: Korraldaja) korraldab auhinnaga konkursi, mille võitja saab mängu juures lubatud auhinna.
 • 1.2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites.
 • 1.3. Kampaaniast osavõtmiseks on vaja ülesse laadida pilt enda lemmikloomast väiksena ja praegu.
 • 1.4. Ülesse tohib laadida ainult ÜHE pildi (pilt lemmikust peab olema töödeldud ühele pildile), eraldi ülesse laetud pildid eemaldatakse.
 • 2. Auhinnad
 • 2.1. I koha auhind: 50€ PetCity kinkekaart + üllatus lemmikule. II koha auhind: 30€ PetCity kinkekaart + üllatus lemmikule. III koha auhind: 20€ PetCity kinkekaart + üllatus lemmikule. Võitjateks osutuvad Õhtulehe veebilehel enim toetushääli saanud piltide autorid.
 • 2.2. Auhinnasaajad selguvad 31.10.2018, võitja teatatakse Õhtulehe veebilehel. Võitjatega võetakse ühendust 3 tööpäeva jooksul.
 • 2.3. AS ÕHTULEHT KIRJASTUS vajab mängus osalenu nime ja e-maili ainult auhinna võitjatega ühendust võtmiseks. Andmeid ei kasutada mitte ühelgi teisel viisil.
 • 2.4. Juhul kui kampaanias osaleja on eiranud kampaania tingimusi või edastanud korraldajale enda kohta vale või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu võitjaga tema edastatud andmetel kontakti saada jms.), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osalejate auhindade loosimisest kõrvalejäämise eest.
 • 2.5. Korraldaja võtab endale vastutuse Kampaania auhinnaga seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
 • 2.6. Kampaania käigus Kampaanias osalejate võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga.
 • 3. Lõppsätted
 • 3.1. Kampaanias ei või osaleda AS ÕHTULEHT KIRJASTUSe töötajad.
 • 3.2. Korraldajal on õigus muuta või täpsustada kampaania tingimusi, katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna väljastamine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe massimeedia vahendusel.