Smilers otsib talenti

.

Kampaania reeglid

1. Üldsätted

1.1. Kampaania (edaspidi Kampaania) kestab 20.06.2016–20.07.2016 ja seda korraldab SL Õhtuleht AS, registrikood: 10678223, Narva mnt 13, Tallinn, edaspidi Korraldaja.

1.2. Kampaania läbiviimise korra on kehtestanud Korraldaja käesolevates reeglites.

2. Auhinnad

PEAAUHIND
2.1. „SMILERS ja ÕHTULEHT otsib talenti“ kampaania peaauhinnaks on võimalus esineda ansambliga Smilers Kloogaranna Festivalil (23.07.2016). Võitjaks osutub Õhtulehe veebilehel ja Facebookis enim toetushääli/like saanud laulu esitaja. Lisaks on ka ansamblil Smilers soovi korral õigus oma lemmik valida, kes saab sama võimaluse.

2.2 Kampaania ajakava:

I hääletusvoor 06.-13.07. Hääletus Õhtulehe veebilehel- www.ohtuleht.ee/smilers
Järgmisesse vooru pääseb 3 publiku lemmikut. Lisaks on žüriil õigus lisada kuni 3 oma lemmikut.

II hääletusvoor 14.-20.07. Hääletus Õhtulehe Facebooki kanalis: https://www.facebook.com/Ohtuleht Enim LIKE saanud video näol selgub publiku lemmik, kes saab Smilersiga Kloogaranna Festivalil loo esitada.

3. Peaauhinna loosimine, loosimises osalemine ja teavitamine

3.1. „SMILERS ja ÕHTULEHT otsivad talenti“ konkursil osalemiseks vali üks Smilersi lugu, mida sooviksid koos Smilersiga suurel laval esitada ning esita see videona aadressile [email protected]

3.2. Iga inimene võib kampaanias osaleda ühe videoga.

3.3. Auhind loositakse välja 20.07.2016.

3.4.Võitjate nimed teatatakse 21.07.2016 Õhtulehe Facebooki kanalis https://www.facebook.com/Ohtuleht ja lepitakse kokku auhinna kättesaamise üksikasjades.

3.5 Võitja lepib kontserdi toimumise aja kokku esinejaga.

3.6. Auhinna üleandmise viimane kuupäev on 23.07.2016.

3.7.Korraldajal on õigus kontrollida kampaania auhinnavõitja esitatud andmete õigsust. Kampaanias osaleja andmed ei vasta käesolevatele reeglitele ja on kehtetud auhindade kättesaamiseks juhul, kui need on omandatud ebaausal teel või kui need on võltsitud, kopeeritud, moonutatud või ükskõik millisel viisil muudetud.

3.8.Juhul kui kampaanias osaleja on eiranud kampaania tingimusi või edastanud korraldajale enda kohta vale või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu võitjaga tema edastatud andmetel kontakti saada jms.), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osalejate auhindade loosimisest kõrvalejäämise eest.

3.9.Korraldaja võtab endale vastutuse Kampaania auhinnaga seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.

3.10.Kampaania käigus Kampaanias osalejate võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata auhinna võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga Korraldaja otsusel.

3.11. Kampaanias osalemisega annab osaleja nõusoleku saada turundusinfot AS-lt SL Õhtuleht.

4. Lõppsätted

4.1.Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil SL Õhtuleht AS, Narva mnt 13, Tallinn või e-posti aadressil [email protected] märgusõnaga kampaania " Õhtuleht on digisõbra sõber" Korraldaja vastab pretensiooni esitajale kirjalikult 7 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kättesaamise kuupäevast.

4.2.Kampaanias ei või osaleda Asi SL Õhtuleht ning Kampaania korraldamisega seotud agentuuride ja ettevõtete töötajad.

4.3.Korraldajal on õigus muuta või täpsustada kampaania tingimusi, katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna väljastamine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe massimeedia vahendusel.
Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti vabariigi seaduste kohaselt.