Põhja-Tallinn

Põhja-Tallinn

REEGLID

Õhtulehe "Koolilõpupidu" kampaania Superfinaali reeglid
1. Üldsätted
1.1. Kampaania kestab 11.04.2017–21.05.2017 ja seda korraldab SL Õhtuleht AS, registrikood: 10678223, Narva mnt 13, Tallinn, edaspidi Korraldaja.1.2. Kampaania läbiviimise korra on kehtestanud Korraldaja käesolevates reeglites.
2. PEAAUHIND
2.1. Korraldaja loosib kampaania lõpus välja ühe ansambli Põhja-Tallinna esinemise.

3. Peaauhinna loosimine, loosimises osalemine ja teavitamine.
3.1 Superfinaal toimub perioodil 14.05-21.05 Õhtulehe konkursi lehel http://konkurss.ohtuleht.ee/ptln Võiduvõimaluse suurendamiseks kutsu kõik koolikaaslased, sõbrad ja sugulased hääletama, sest enim südameid kogunud kooli video võidab endale unustamatu lõpupeo! Hääletus läheb lukku 21.05 kell 23.00. Kui kahel või rohkemal koolil on sama palju hääli, siis otsustab võitja ansambel Põhja-Tallinn.

3.2. Iga kool võib kampaanias osaleda ühe videoga.
3.3.Võitjate nimed teatatakse Õhtulehe Facebooki kanalis https://www.facebook.com/Ohtuleht hiljemalt loosimisele järgneva nädala jooksul ja lepitakse kokku auhinna kättesaamise üksikasjades.
3.4 Võitja lepib kontserdi toimumise aja kokku esinejaga, kuid arvestab selle määramisel ansambli Põhja-Tallinn esinemisgraafikuga.
3.5. Auhinna üleandmise viimane kuupäev on 31.07.2017.
4.3. Korraldajal on õigus muuta või täpsustada Kampaania tingimusi, katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna väljastamine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe massimeedia vahendusel.