Kõva kala 2019

Osale Kalale! fotokonkursil Kõva Kala 2019!
 • 1. ÜLDTINGIMUSED
 • 1.1. Konkursi tingimused on dokument, mis reguleerib ajakirja Kalale! (AS Õhtuleht Kirjastus, registrikood: 10678223, Narva mnt 13, Tallinn) korraldatava fotokonkursi põhimõtteid ja reegleid, mis on kõigile „Kõva Kala 2019“ (edaspidi Konkurss) osalejatele kohustuslikud.
 • 1.2. Konkurss kestab perioodil: Piltide saatmine 12.09.2019 - 10.12.2019 k.a Piltide hindamine 11.12.2019 - 20.12.2019 k.a
 • 1.3. Konkursi läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites.
 • 2. KONKURSIL OSALEMINE
 • 2.1. Konkursil võivad osaleda kõik inimesed, kes on pildistanud 2019. aasta jooksul Eestis või eestlase poolt püütud kala ja laevad selle hiljemalt 10.12 korraldaja konkursi keskkonda: https://konkurss.ohtuleht.ee/kovakala. Korraldaja laeb ise üles meilitsi laekunud pildid.
 • 2.2. Pildi üleslaadimiseks märgi kindlasti: -autor ees- ja perekonnanimi -kontakttelefoni number -e-posti aadress.
 • 2.3. Konkursil osalemiseks leia oma fotode hulgast üks ilus, meeleolukas, humoorikas, võimas või huvitav pilt, kus peal on püütud kala ja mis on tehtud käesoleval aastal. Kalamees ise, varustus, lapsed, loomad ja loodusvaated on boonuseks. Kala peab olema eksponeeritud väärikalt: puhas, veretu, mõõdus ja õigesti käes hoitud. Kindlasti lisa juurde võimalikult palju infot pildil oleva kala kohta: liik, kaal, pikkus, püügiaeg, -koht, -vahendid (nt: käsiõng, ööuss). Ära unusta fotot saates ära märkida oma kontaktandmed, et saaksime võidu korral sinuga ühendust. Foto soovitav pikima külje pikkus on 3000 pikslit.
 • 2.4. Igal osalejal on lubatud konkursile esitada üks foto. Kui ühelt osalejalt laekub mitu pilti, siis otsustab konkursil osaleva pildi konkursi žürii.
 • 3. VÕITJA SELGITAMINE JA AUHINNAD
 • 3.1. Osalejate vahel, kes saadavad hiljemalt 10.12.2019 enda foto, selgitatakse välja võtja, teise ja kolmanda koha omanik.
 • 3.2 Võidupildid otsustab konkursi žürii, kes arvestab ka veebikeskkonna publikuhääletuse tulemusi.
 • 3.3. Konkursi võitja saab auhinnaks veebipoe Kalastus.eu 100eurose kinkekaardi ja ajakirja Kalale! 12 kuu tellimuse. Teise ja kolmanda koha omanikud saavad auhinnaks ajakirja Kalale! 12 kuu tellimuse.
 • 3.4 Foto saatmisega annab osaleja korraldajale nõusoleku isikuandmete töötlemiseks konkursi korraldamisel, samuti õiguse avaldada foto korraldaja hallatavates infokanalites. Korraldajal on õigus kasutada saadetud fotosid meedias, reklaamides ja üritustel ilma selle eest lisatasu maksmata ning eraldi kokkulepet sõlmimata, viidates pildi autorile.
 • 3.5 Korraldaja lepib auhindade üleandmise kokku osalejaga hiljemalt 10.01.2020.