Saada foto oma armsast koerast!

REEGLID

 • 1. Üldsätted
 • 1.1. ACME Film (edaspidi: Viktoriini korraldaja) korraldab koostöös SL Õhtuleht AS-iga (edaspidi: Õhtuleht) auhindadega konkursi, milles osalevate inimeste vahel loositakse välja antud mängu juures lubatud auhind.
 • 1.2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites.
 • 2. Auhinnad
 • 2.1. Auhinnaks on ACME Filmi 5x2 kinopiletid filmile “Salaagent Max”. Võitjateks osutuvad Õhtulehe veebilehel enim toetushääli saanud viie foto autorid.
 • 2.2. Auhinnasaajad selguvad 08.06.2018, võitja teatatakse Õhtulehe veebilehel.
 • 2.3. Korraldajal on õigus kontrollida kampaania auhinnavõitja esitatud andmete õigsust. Kampaanias osaleja andmed ei vasta käesolevatele reeglitele ja on kehtetud auhindade kättesaamiseks juhul, kui need on omandatud ebaausal teel või kui need on võltsitud, kopeeritud, moonutatud või ükskõik millisel viisil muudetud.
 • 2.4. Juhul kui kampaanias osaleja on eiranud kampaania tingimusi või edastanud korraldajale enda kohta vale või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu võitjaga tema edastatud andmetel kontakti saada jms.), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osalejate auhindade loosimisest kõrvalejäämise eest.
 • 2.5. Korraldaja võtab endale vastutuse Kampaania auhinnaga seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
 • 2.6. Kampaania käigus Kampaanias osalejate võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata auhinna võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga Korraldaja otsusel.
 • 3. Lõppsätted
 • 3.1. Kampaanias ei või osaleda Asi SL Õhtuleht ning Kampaania korraldamisega seotud agentuuride ja ettevõtete töötajad.
 • 3.2. Korraldajal on õigus muuta või täpsustada kampaania tingimusi, katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna väljastamine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe massimeedia vahendusel.