Noortebänd 2019

Hääleta oma lemmik Noortebänd 2019 finaali!
  1. Õhtulehe "Noortebänd 2019" konkursi reeglid.
 • 1. Üldsätted
 • 1.1. Konkurss kestab 17.10.2019–27.10.2019 (k.a) ja seda korraldab AS Õhtuleht Kirjastus, registrikood: 10678223, Narva mnt 13, Tallinn, edaspidi Korraldaja.
 • 1.2. Konkursi läbiviimise korra on kehtestanud Korraldaja käesolevates reeglites.
 • 2. VÕITJA
 • 2.1. Perioodi lõpus enim südameid teeninud ansambel pääseb Noortebänd 2019 finaali.
 • 3. Võiduvõimaluse suurendamiseks kutsu kõik sõbrad ja sugulased hääletama. Hääletus läheb lukku 27.10 kell 23.00. Kui kahel või rohkemal kollektiivil on sama palju hääli, siis otsustavad võitja Noortebänd 2019 korraldajad.
 • 3.1.Võitja nimi teatatakse Õhtulehe Facebooki kanalis.
 • 3.2 Kui hääletuse juures tuvastatakse robotite kasutamine või muu kahtlane häältega manipuleerimine, siis on korraldajal õigus ebaausal teel lisandunud hääled eemaldada.
 • 3.3. Korraldajal on õigus muuta või täpsustada Kampaania tingimusi, katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna väljastamine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe massimeedia vahendusel.