Jalkavideo

Saada äge jalkavideo

REEGLID

 • 1. Üldsätted
 • 1.1. AS ÕHTULEHT KIRJASTUS (edaspidi: Korraldaja) korraldab auhinnaga konkursi, mille võitja saab mängu juures lubatud auhinna.
 • 1.2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud käesolevates reeglites.
 • 2. Auhinnad
 • 2.1. Auhinnaks on 1000 eurot puhtalt kätte. Võitjaks osutub Õhtulehe veebilehel enim toetushääli saanud video autorid.
 • 2.2. Auhinnasaajad selguvad 13.07.2018, võitja teatatakse Õhtulehe veebilehel. Võitjatega võetakse ühendust 3 tööpäeva jooksul.
 • 2.3. AS ÕHTULEHT KIRJASTUS vajab mängus osalenu nime ja e-maili ainult auhinna võitjatega ühendust võtmiseks. Andmeid ei kasutada mitte ühelgi teisel viisil.
 • 2.4. Juhul kui kampaanias osaleja on eiranud kampaania tingimusi või edastanud korraldajale enda kohta vale või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu võitjaga tema edastatud andmetel kontakti saada jms.), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osalejate auhindade loosimisest kõrvalejäämise eest.
 • 2.5. Korraldaja võtab endale vastutuse Kampaania auhinnaga seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
 • 2.6. Kampaania käigus Kampaanias osalejate võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga.
 • 3. Lõppsätted
 • 3.1. Kampaanias ei või osaleda AS ÕHTULEHT KIRJASTUSe töötajad.
 • 3.2. Korraldajal on õigus muuta või täpsustada kampaania tingimusi, katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna väljastamine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe massimeedia vahendusel.