Kalale! Looduses 2021

Kalale! Looduses fotokonkurss

REEGLID

  • 1. Üldsätted
  • 1.1. Konkurss kestab 20.01.2021–30.01.2021 (k.a) ja seda korraldab AS Õhtuleht Kirjastus, registrikood: 10678223, Narva mnt 13, Tallinn, edaspidi Korraldaja.
  • 2 Võitjad kuulutame välja veebruaris 2021.
  • 3. Foto saatmisega annab osaleja korraldajale nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tarbijamängu korraldamisel, samuti õiguse avaldada pildid korraldaja hallatavates infokanalites.
  • 3.1. Korraldajal on õigus muuta või täpsustada Kampaania tingimusi, katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna väljastamine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe massimeedia vahendusel.